Grāmatvedības uzskaites atjaunošana iekļauj šādas procedūras:

Uz pirmatnējo dokumentu pamata tiek veikta pirmatnējā analīze, kuras laikā tiek noteikti laiki un maksa par grāmatvedības atjaunošanu.

Tiek veikt pirmreizējo dokumentu formēšana, nozaudēto dokumentu atjaunošana.

Sintētisko un analītisko reģistru atjaunošana, atskaišu labošana.

Laboto deklarāciju un atskaišu iesniegšana nodokļu iestādēs, kas izslēdz nepatīkamās sekas.