Pamatdarbi, kas iekļauti pakalpojumā:

Pirmdokumentu apstrāde

Grāmatvedības politikas izveide, konsultācija Uzskaites reģistra sastādīšana
P/L uzskaite
Mazvērtīgā inventāra uzskaite
Bankas operāciju uzskaite
Kases operāciju apstrāde
Darba algas aprēķināšana un nodokļu aprēķināšana
Maršrutlapu noformēšana
Nodokļu aprēķināšana
Grāmatvedības atskaites
Grāmatvedības dokumentu arhivēšana
Klienta konsultēšana visos ar grāmatvedību un nodokļiem saistītos jautājumos
Atskaišu nodošana un klientiņu interešu pārstāvēšana