Gada pārskats sastādīšanas, kura raksturo uzņēmuma darbību par atskaites finansiālu periodu. Dotais dokuments tiek sastādīts pa apgalvotajām formām, atkarīgs no uzņēmuma vai kompānijas darbības īpatnības. Dotā atskaite parasti tēlojas, piemēram, valsts institūcijās, nodokļu inspekcijā, kā arī tiek demonstrēts akcionāriem un kompānijas noguldītājiem. Pie formām vispārpieņemts grāmatvedību atskaites, *Gada pārskats* ir pavadāma ar analītiskas informācijas paku, kurā parasti ir norādīti trūkumi un neveiksmju cēloņi par tekošo atskaites periodu, kā arī, līdzās tam, ir norādāmi ceļi un līdzekļu un to patēriņa izcelsmes avoti, ir norādāmi ceļi optimālai un sekmīgākai biznesa attīstībai.