Pakalpojums, kas tiek piedāvāts uzņēmuma īpašniekiem. Tas sevī ietver grāmatvedības un nodokļu uzskaites stāvokļa ekspertīzi un novērtē uzņēmuma vadīšanas efektivitāti.