Dažādu grāmatvedības nodaļas uzskaites;

Nodokļu uzskaite;

Grāmatvedības (finansu) atskaišu sagatavošana;

Kadru uzskaite (rīkojumi, štatu saraksti, tabeles utt.);

Atskaisu sagatavošana VID.

Konsultēšana

Konsultēšana Accor Profi