Grāmatvedības programmu komplekss ACCOR profi
 

Programma „ACCORprofi” – viena no pazīstamākajām un popolārākajām kompleksa datorprogramām grāmatvedības uzskaites veikšanai Latvijā.

Grāmatvedības programmu komplekss, kas izveidots mūsdienu stilā, ietver finansu grāmatvedību (kase, banka, rēķina izrakstīšana un līgumu uzskaite, norēķini ar personālu, norēķini ar debitoriem un kreditoriem, valūtas operācijas, viegli regulējama peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance, vairāk kā 100 pārskatu veidi: kontu reģistri, memoriālie orderi, kontu apgrozījumu saraksts, virsgrāmata, bilance un tās atšifrējums, peļņas un zaudējumu aprēķins un tā atšifrējums, PVN deklarācija un pielikums tai, kases orderis, kases grāmata, avansa norēķins, salidzināšanas akts u.c.), darba algas и pamatlīdzekļu uzskaiti.

 

Pamata (dod tiesības licences īpašniekam instalēt programmu ACCORprofi viņam piederošajā datorā un izmantot to savām vajadzībām).

Papildu (dod tiesības licences īpašniekam izmantot savām vajadzībām programmu ACCORprofi, kas instalēta Pamata licences īpašnieka datorā, turklāt programmas instalēšana Papildu licences īpašnieka datorā nav paredzēta).

Atvērtā (dod tiesības izmantot programmu neierobežotam skaitam uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanā).

 

Cenas

ACCORprofi ( finanses, alga, pamatlīdzekļi)

• Pamata licence, apkalpošanas standarta variants gada laikā, ieskaitot apmācības kursu darbam ar programmu – 400 EUR (280 LVL)+PVN.

• Pamata licence, apkalpošanas standarta variants gada laikā, bez apmācības – 300 EUR (210 LVL)+PVN.

• Pamata licence, apkalpošanas ierobežotais variants gada laikā, bez apmācības – 250 EUR (175 LVL)+PVN.

• Papildu licence – 40 EUR (28 LVL)+PVN.

• Atvērtās licences cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz Pamata licences cenu plus 150 EUR (105 LVL)+PVN.

• Programmas instalēšanas papildu datorā – 80 EUR (56 LVL)+PVN. Ja noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums - 40 EUR (28 LVL)+PVN.

• Atsevišķs apmācības kurss darbam ar programmu (4 stundas plus konsultācijas pa tālruni vienu mēnesi) – 100 EUR (70 LVL)+PVN. Programmas modulis “Noliktava”

• Instalēšanas cena un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzskaites programmas moduļa “Noliktava” tehniskās apkalpošanas cena uz gadu – 400 EUR (280 LVL)+PVN. Šī cena ir spēkā atsevišķi katram tirdzniecības punktam.

• Gadījumā, ja programmas modulis “Noliktava” tiek instalēts grāmatveža datorā materiālu uzskaites veikšanai (papildu ACCORprofi programmas pamatmodulim), tā cena būs 250 EUR (175 LVL)+PVN.

• Programmas moduļa “Noliktava” instalēšana papildu datorā – 80 EUR (56 LVL+PVN). Programmas moduļa “Noliktava” adaptētās versijas:

• Ražošana – 600 EUR (280 LVL+PVN).

• Alkohola produkcijas vairumtirdzniecība (ieskaitot atskaiti AV) – 600 EUR (420 LVL)+PVN.

• Mazumtirdzniecība (ar pieslēgumu EKA) – 600 EUR (420 LVL)+PVN.